"Gudrība neslēpjas vis augstskolas zinību kalna galā, bet gan bērnudārza smilšu kastē.
Būtiskāko daļu no zināšanām, kā dzīvot, ko darīt un kādiem būt, mēs iemācāmies tieši bērnudārzā."
- Roberts Lee Fulghums


BrīnumPupā mēs mācām bērnus būt patstāvīgiem, radošiem, domājošiem pētniekiem, kas ciena sevi un apkārtējo vidi  - rūpējoties un saudzējot to.

Mūsu pedagogi – interesantas un pilnveidoties gribošas personības, kas mīl savu darbu, kas bērnam ierāda, atbalsta viņu un rosina.

Mūsu vide – bērnam draudzīga, gaiša un ērta.

Mums  ir svarīgi ieraudzīt un bērnos atbalstīt:
·         Intelektuālās spējas -  ietver sevī verbālās, skaitļu, telpas, atmiņas, kā arī spriešanas spējas.
·         Radošu domāšanu -  ietver spēju atpazīt problēmas, elastīgu domāšanu, jaunu un oriģinālu ideju atrašanu, kā arī spēju pielietot esošās lietas jaunos veidos.
·         Zinātniskās spējas -  ietver prasmes lietot skaitļus un algebriskos simbolus, aritmētisko spriešanu, interesi par dabas pasauli un spēju pielietot zinātnisko metodi. 
·         Sociālās attiecības - spēja palīdzēt grupai sasniegt tās mērķus un uzlabot cilvēku attiecības grupā.
·         Amatnieciskās spējas  -  izveicība, prasme darboties ar sadzīves lietām.
·        Mākslinieciskās spējas -  gleznojot, rakstot, muzicējot, dejojot vai citādi radoši izpaužoties.

Veidojam  mācību procesu  nodarbību un brīvu rotaļu veidā, izmantojot dažādas alternatīvās pedagoģijas metodes - Reggio projektu pieeju, izmantojot Montesori  pedagoģijas materiālus un bērna patstāvīguma domu, Valdorfa dabas materiālu klāstu, nodrošinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu gan prātam, gan ķermenim - to visu kopā miksējot unikālā BrīnumPupas pedagoģijā...

Būtiska vērtība mums ir arī Latviskā dzīvesziņa un bezatkritumu dzīvesveids.

Piedāvājam kvalitatīvu, daudzveidīgu, bet apolitisku un reliģiski neitrālu bērnu izglītošanu.