Dienas programma: 

 7.45-9.00 Bērnu sagaidīšana, brīvas izvēles rotaļas
 9.00-9.25 Brokastis
 9.30-11.00 Intelektuālas nodarbības, sports
 11.00-12.00 (12.30) Pastaiga (ja ir atbilstoši laika apstākļi) vai aktīvas rotaļas
 12.30-13.15 Pusdienas (pusdienu sākums un beigas atkarīgas no bērna grupiņas)
 13.30-15.30 Diendusa
 15.45-16.15 Launags
 16.15-17.30Interešu izglītības nodarbības vai individuāls darbs, vai grupu nodarbības, kā arī brīvas izvēles rotaļas 
17.30-18.45 Gaidām mīļos vecākus