Nodarbības ir licenzēta izglītība, kas ietver mācību programmu un ir par papildus samaksu. 
Tās var apmeklēt arī bērni, kas neapmeklē mūsu bērnudārzu ikdienā. 
Nodarbības notiek katru darbadienu no plkst. 09.30 - 11.00. Cena - 15 Eur, iepriekš piesakoties - brinumpupa@gmail.com 

Nodarbības notiek atbilstoši bērnu vecumam, no 3 - 7 gadi, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu un mūsu radošo garu.

Pirmdiena:

 Sociālās zinības  Iepazīstināšana ar apkārtni un sadzīves norisēm, tsk. Ģeogrāfija
 Zīmēšana Izmantojot dažāda veida vizuālos izteiksmes līdzekļus un materiālus
 Mūzika  Dziedāšana, klausīšanās, ritmizēšana un kustības
 Sports tsk. Spēles, dejas, rotaļas, stafetes

Otrdiena:

 Valoda               Burti. Skaitāmpanti. Roku treniņš, tsk. izmantojot sensoros līdzekļus
 Mūzika Dziedāšana, klausīšanās, ritmizēšana un kustības
 Veidošana Darbošanās ar dažādiem veidošanas materiāliem
 Kustība tsk. Spēles, dejas, rotaļas, stafetes

Trešdiena:

 Matemātika       Matemātisko priekštatu veidošana. Darbību pamati. Formas, kopsakarības, uzdevumi.
 Veidošana Darbošanās ar dažādiem veidošanas materiāliem
 Sports tsk. Spēles, dejas, rotaļas, stafetes

Ceturtdiena:

 Literatūra          Grāmatas, dzejoļi
 Mūzika Dziedāšana, klausīšanās, ritmizēšana un kustības
 Sports tsk. Spēles, dejas, rotaļas, stafetes

Piektdiena:

 Mājturība MM Praktiskā dzīve un ēdiena gatavošana
 Konstruēšana, aplicēšana Darbošanās ar dažādiem veidošanas materiāliem konstruēšanas un aplicēšanas tehnikā
 Sports tsk. Spēles, dejas, rotaļas, stafetes


Papildus mācībām pirmsskola piedāvā licenzētu* interešu izglītību:

Mūsdienu deja- licence SIA Praija - DIKS-19-133-ail. Pasniedzēja Liene Biedre
Mūsdienu deja sevī ietver dažādu deju – klasisko, tautas, modernās dejas elementus.  Nodarbībās izkopsim un attīstīsim koordināciju, lokanību, stāju, ķermeņa muskuļu spēku un reizē vieglumu. Izprast un kontrolēt savu ķermeni rada dejošanas prieku. Mācību gadu noslēdzam ar koncertu uz ‘’lielās ‘’skatuves, kurā atrādam apgūto vecākiem un draugiem.

Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās - 1. grupa pl. 16.15-17.00, 2. grupa 17.00 - 17.40   
8 nodarbības mēnesī maksā 25 Eur.

Tanzpro - Biodanza  (BioDeja) bērniem - licence Liene Biedre - nr.19-125-a. Pasniedzēja Liene Biedre
Biodanzas metode dod bērnam iespēju uztvert savas emocijas, kas var tikt izpaustas caur kustību, tādējādi samazinot psihosomatiskus simptomus un veicinot iekšējo radošumu.
  • Radoša izpausme: Viens no galvenajiem mērķiem ir emociju/ izjūtu izpausme - izmēģināt dažādas izpausmes formas un atrast jaunas izpausmes iespējas.
  • Grupas vienotības izjūta: Piederība grupai ir būtiska attīstības sastāvdaļa. Izolētība rada neapmierinātību. Biodanza metode veicina grupas piederības izjūtu, atbalsta izjūtu, pieņemšanu. Tās mērķis ir veicināt empātiju un palīdzēt izveidot un dzīvot emocionālās attiecībās, pieredzēt savstarpēju mijiedarbību, līdzsvarotu došanu un ņemšanu, just savstarpēju cieņu, sadraudzēties. Vecākiem un bērniem tā sniedz iespēju ienest attiecībās jaunu enerģiju - vairāk siltuma un efektivitātes.
  • Pašdisciplīnas un koncentrēšanās veicināšana: Bērnam ir svarīgi atklāt, ka viņš var koncentrēties. Biodanza metodes pamatā ir fokusēšanās uz darbību “šeit un tagad”, un iesaiste katrā vingrinājumā/ dejā veicina gan pašdisciplīnu, gan koncentrēšanos, stiprinot bērna darbības iekšējo motivāciju, kā rezultātā tiek stiprināta bērna identitātes izjūta.  

Nodarbības notiek otrdienās - 1. grupa 16.15 - 17.00 , 2. grupa 17.00 - 17.45
4 nodarbības mēnesī maksā 25 Eur.

Angļu valoda - licenze ''BS Valodu centrs'' - 36/2018. Pasniedzēja Rita Kempela
Ar spēļu, dziesmu, dzejoļu, košu attēlu, audio un video materiālu palīdzību tiek apgūtas jaunas tēmas.  Nodarbību mērķis ir iepazīstināt bērnus ar angļu valodu, ar laiku palielinot viņu spēju komunicēt šajā valodā, vienlaicīgi attīstot viņus caur spēlēm, veidojot pozitīvu attieksmi pret svešvalodām un citām kultūrām kopumā.   

Nodarbības notiek ceturtdienās - 1. grupa (iesācēji) 16.15-16.45, 2. grupa 16.50-17.20
4 nodarbības mēnesī maksā 20 Eur.

Logopēdijas nodarbības  - licence logopēde Laura Rapša.  Pedagoga sertifikāta Nr. 18-239 Licences Nr. DIKS-20-234-ail
Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās, individuāls grafiks. 1 nodarbība maksā 20 Eur.


* par šīm programmām iespējams VID saņemt daļu IIN.