Radošs un domājošs. Es pats!


Radošs un domājošs. Es!

"Gudrība neslēpjas vis augstskolas zinību kalna galā, bet gan bērnudārza smilšu kastē.
Būtiskāko daļu no zināšanām, kā dzīvot, ko darīt un kādiem būt, mēs iemācāmies tieši bērnudārzā."
- Roberts Lee Fulghums

Mums ir svarīgi ieraudzīt un bērnos atbalstīt:
  • Intelektuālās spējas -  ietver sevī verbālās, skaitļu, telpas, atmiņas, kā arī spriešanas spējas.
  • Radošu domāšanu -  ietver spēju atpazīt problēmas, elastīgu domāšanu, jaunu un oriģinālu ideju atrašanu, kā arī spēju pielietot esošās lietas jaunos veidos.
  • Zinātniskās spējas -  ietver prasmes lietot skaitļus un algebriskos simbolus, aritmētisko spriešanu, interesi par dabas pasauli un spēju pielietot zinātnisko metodi. 
  • Sociālās attiecības - spēja palīdzēt grupai sasniegt tās mērķus un uzlabot cilvēku attiecības grupā.
  • Amatnieciskās spējas  -  izveicību, prasmi darīt. 
  • Mākslinieciskās spējas -  gleznojot, rakstot, muzicējot, dejojot vai citādi radoši izpaužoties.


Vairāk par mūsu vērtībām, grupiņu aprakstiem un dienas programmu variet izlasīt šeit: Vērtības Grupiņas Dienas programma


BrīnumPupas stāsts

BrīnumPupa - tas ir stāsts par ģimeni, kas savam bērnam meklēja labāko! Lai ir vieta, kur skaisti un radoši izpausties, kur tiec iedrošināts un mācīts domāt, kur topi izziņas kārs darboties un atklāt pasauli un tās likumsakarības... visbeidzot kļūt par personību, kas prot izvēlēties un savu izvēli pamatot. Un tas viss nepiespiestā un humora pilnā gaisotnē un, kas vēl būtiski, vienā no Rīgas skaistākajām vietām – Klusajā centrā.

Ģimenes pirmdzimtā iedrošināja ideālo vietu veidot pašiem, ticot, ka līdzīgas vērtības un attieksme pret bērnu pulcēs ap sevi pārējos draudzēties gribošos. 

Par mūsu ikdienas gaitām:
https://www.facebook.com/brinumpupa

Svarīgi zināt:
Mēs strādājam jau no 2010. gada un esam Izglītības un kvalitātes dienestā reģistrēta izglītības iestāde (3701802909), kas realizē licencētu (V-6759) vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kas nozīmē, ka  ir iespēja saņemt pašvaldības līdzmaksājumu gan apmeklējumam (Rīga, Carnikava u.c), gan arī ēdināšanai (Rīga).