Šajā grupā ir  bērni, kas pirmsskolu apmeklē pirmo vai otro gadu, kam ir nepieciešams  fizisks un emocionāls atbalsts. Grupā ir līdz 12 bērniem un prioritāri tajā strādā aukle.

Skolotāja Lelde Sirmā. 
Šobrīd aktīvi studē pirmsskolas pedagoģiju.  BrīnumPupā strādā 5. gadus.


13 bērni grupā, ar stabilām sadzīviskām iemaņām. Jau pazīst burtus, trennē roku burtu savienojumos, prot darboties ar šķērēm un jau ir sociāli prasmīgi risināt dažādas situācijas.

Skolotāja Ligita Ģibuze
Ir pirmsskolas un speciālās izglītības skolotāja, pedagoģiskā pieredze gana gara dažādās izglītības iestādēs, tai skaitā  ir pieredze strādāt arī speciālā skolā. BrīnumPupā Ligita mums jau ir 6. gadus.

14 bērnu grupa,  kurā slīpē prasmes skolai, mācās atpazīt un vadīt emocijas (emocionālo inteliģenti) -  strādā ar visaptverošu domāšanu (projektiem), prot pašapkalpoties un palīdz jau citiem.

Skolotāja ir Elīna Škutāne  
Elīna ir arī iestādes vadītāja
, kā arī atbildīga par skaistajiem ierakstiem un dienas mirkļiem facebook lentā. BrīnumPupas un Elīnas draudzībai jau 4 gadi.


 .