Šajā grupā ir bērni, kas pirmsskolu apmeklē pirmo vai otro gadu, kam ir nepieciešams  fizisks un emocionāls atbalsts. Grupā ir līdz 12 bērniem un prioritāri tajā strādā aukle.


13 bērni grupā, ar stabilām sadzīviskām iemaņām. Jau pazīst burtus, trenē roku burtu savienojumos, prot darboties ar šķērēm un ir sociāli prasmīgi risināt dažādas situācijas.

14 bērnu grupa,  kurā slīpē prasmes skolai, mācās atpazīt un vadīt emocijas (emocionālo inteliģenci) -  strādā ar visaptverošu domāšanu (projektiem), prot pašapkalpoties un jau palīdz citiem.