Nodarbības notiek atbilstoši bērnu vecumam, no 3-7 gadi, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu un mūsu radošo garu!

Nodarbības ,katru darbadienu, no plkst.10.oo-11.3o, cena 15 Eur, iepriekš piesakoties - brinumpupa@gmail.com. 

Nodarbību plānojums pa nedāļas dienām 

 

Nodarbību plānojums piesaistīts mēneša tēmai vai  grupas aktualitātei

 

Nodarbība

Komentārs

Pirmdiena

Sociālās zinības

Iepazīstināšana ar apkārtni un sadzīves norisēm, tsk. Ģeogrāfija

 

Zīmēšana

Izmantojot dažāda veida vizuālos izteiksmes līdzekļus un materiālus

 

Mūzika

Darbošanās ar dažādiem veidošanas materiāliem

 

Sports

tsk. Spēles, deja, rotaļa, stafetes

Ordiena

Valoda

Burti. Skaitāmpanti.Roku treniņš tsk. Izmantojot sensoros līdzekļus

 

Mūzika

Dziedāšana, klausīšanās, ritmizēšana un kustības

 

Veidošana

 

 

Kustība

tsk. Spēles, deja, rotaļa, stafetes

Trešdiena

Matemātika

Matemātisko priekštatu veidošana. Darbību pamati. Formas, kopsakarības, uzdevumi.

 

Veidošana

Darbošanās ar dažādiem veidošanas materiāliem

 

Sports

tsk. Spēles, deja, rotaļa, stafetes

Ceturtdiena

Literatūra

Grāmatas, dzejoļi,

 

Mūzika

Dziedāšana, klausīšanās, ritmizēšana un kustības

 

Sports

tsk. Spēles, deja, rotaļa, stafetes

Piektdiena

Mājturība

MM Praktiskā dzīve un ēdiena gatavošana

 

Konstruēšana, aplicēšana

Darbošanās ar dažādiem veidošanas materiāliem konstruēšanas un aplicēšanas tehnikā

 

Sports

tsk. Spēles, deja, rotaļa, stafetes

Interešu izglītības nodarbības :

Papildus interešu izglītība:

Mūsdienu deja – pirmdienās un trešdienās;

Angļu valoda – piektdienās;

Logopēda konsultācijas – otrdienās un ceturtdienās;

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .