Bērnudārzs


''Radošs un domājošs. Es''

Gudrība neslēpjas viss augstskolas zinību kalna galā, bet gan bērnudārza smilšu kastē. Būtiskāko daļuu no tām zināšanām, kā dzīvot, ko darī un kādiem būt, mēs iemācāmies tieši bērnudārzā.

Roberts Lee Fulghums

Mūsu vērtības – mācam bērnus būt patstāvīgiem, radošiem, domājošiem pētniekiem, kas ciena sevi un apkārtējo vidi   - rūpējoties un saudzējot to.

Mūsu pedagogi – interesantas un pilveidoties gribošas personības, kas mīl savu darbu, kas bērnam parāda, atbalsta viņu un rosina.

Mūsu vide – bērnam draudzīga, gaiša un ērta.

Mums  ir svarīgi ieraudzīt un bērnos atbalstīt:


·         Intelektuālās spējas -  ietver sevī verbālās, skaitļu, telpas, atmiņas, kā arī spriešanas spējas


·         Radošu domāšanu -  ietver spēju atpazīt problēmas, elastīgu domāšanu, jaunu un oriģinālu ideju atrašana, kā arī spēja pielietot esošās lietas jaunos veidos.


·         Zinātniskās spējas -  ietver prasmes lietot skaitļus un algebriskos simbolus, aritmētisko spriešanu, interesi par dabas pasauli un spēju pielietot zinātnisko metodi. 


·         Sociālās attiecības ir spēja palīdzēt grupai sasniegt tās mērķus un uzlabot cilvēku attiecības grupā.


·         Amatnieciskās spējas  -  izveicība, prasme darboties ar sadzīves lietām


·        Mākslinieciskās spējas -  gleznojot, rakstot, muzicējot, dejojot vai citādi radpoši izpaužoties

Bērnu pavadītais laiks PPII ''Brīnumpupa'' tiek veidots rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā, kuras veicina bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un sevi. Izmantojam Montessori pedagoģijas principus un materiālus.

Piedāvājam kvalitatīvu, daudzveidīgu, bet apolitisku un reliģiski neitrālu bērnu izglītošanu.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .